Anerkende

Den Franske Redningsmedalje:

Dampskibet ”Edmond Gustave” af Marseille strandede ved Fjaltring 8. november 1912.

Redningsarbejdet var meget vanskeligt, og mandskabet var i uafbrudt virksomhed i 2½ døgn, hvoraf det sidste halve døgn var forbundet med store anstrengelser og livsfare. 
Hele redningsaktionen varede fra den 8. til den 10. november og igen fra den 13. til den 17. november. 

13 redningsmænd modtog efterfølgende "Den Franske Redningsmedalje" for at have sat livet på spil i redningsarbejdet.

Fra medaljeoverrækkelsen efter Edmond Gustaves stranding i 1912


Bageste fra venstre:

Tolder Degn, Niels Mærsk, Kristian Nygaard, Kristian Pedersen Ruby, Konsuel Kier, Niels Kristian Jensen (Sønderby), Peder Jensen Kjærsgaard, Ole Jespersen (Strandfoged), Peder Kristian Ruby, Overtolder fra Lemvig, Jens Kjærside og Kristian Kjærside.

Forreste række fra venstre (siddende):

Knud Rækby, Kristian Pedersen Ruby (Sdr. Sønderby), Jens Kristian Jensen, Jens Kristian Ruby og Kristian Lisby.


© Fjaltring Trans Lokalarkiv