Redningsfolkene


Redningsmandskabets arbejde i 1950-erne og frem til 1970-erne.


I 2000 fortalte Jack Jensen, Løkke Jespersen og Arne Sønderby følgende om redningsmandskabets arbejde og betingelser som de har oplevet det i deres tid..

Sidste strandinger:

Den 23. december 1928 strandede dampskibet ”Garu” af Grimsby, og det var sidste gang, at redningsmateriellet kom i anvendelse. Der reddedes 9 mand ved hjælp af raketapparat.

I 1950 strandede kutter ”Joan Ingolf” af Lemvig, men besætningen på fire mand kunne springe i land. Senere samme år strandede M/S ”Confid” af Rotterdam og i 1953 M/S ”Eminence” af Rochester, men begge skibe kom fri ved højvande.

Øvelser:

Der blev holdt redningsøvelse hvert kvartal, hvor man trak redningsbåden af hus og gik til havs i høj sø, og der blev affyret raketter med redningsstol.  Var der nye folk med, skete det, at de på grund af manglende erfaring faldt over bord.

Strandvagt:

Så vidt vides kontaktede Farvandsvæsenets kontaktmand opsynsmanden ved stærk storm.

Redningsmandskabet blev så sat på strandvagt i tre skift fra kl. 17 til næste dags morgen kl. 8. Ved hård storm gik man to og to sammen.

Man skulle gå fra Tuskrær i Fjaltring ca. 5½ km mod syd, hvor man mødte strandvagten fra Thorsminde. Her var lille skur med telefon, hvor man skulle ringe til opsynsmanden.

Den anden rute gik nord på fra Tuskjær og 5 ½ km nord på til Trans, hvor man mødte strandvagten fra Ferring.  

Så man skib i søen, satte man i strandkanten et såkaldt strandlys:  en aflang stok med lys, for således at fortælle skibet, hvor strandkanten var.  Strandvagter sluttede først i 70-erne.

Faresignal:

Langs kysten fandtes faresignalstationer, som blev drevet af redningsvæsenet.  

På grund af kystnedbrydningen er masten i Fjaltring flyttet tre gange.  Første gang i 1928, dernæst i 1945 og sidst i 1957.

1 ballon i masten betød ”brådsøerne tiltagende”

2 balloner betød ”redningsbåden underrettet”

3 balloner betød ”ingen besejling af revlerne”

For de søfarende var denne signaltjeneste af stor vigtighed, da brådsøernes højde og voldsomhed over revlerne, - kun kan bedømmes fra land; fra søsiden viser de kun en jævn stigning; men bråddet vender altid ind mod land.

Lønnen:

Aflønningen for at være med på redningsholdet var 1,- kr. pr. dag i rådighedspenge.  For en redningsøvelse fik man 5,- kr., og for en strandvagtstur 15,- kr.  Bådføreren fik nogle få kroner mere i rådighedsbeløb.  De tre nulevende tidligere redningsfolk får hver en månedlig pension på et beløb fra ca. kr. 700.- til ca. kr. 1000.-, alt efter anciennitet.

Det var en ære at blive medlem af redningsholdet.  Medlemskabet kunne gå i arv til en søn, men ikke ubetinget, da vedkommende skulle egne sig til at være på søen.

© Fjaltring Trans Lokalarkiv