Redningsstation Tuskjær

 

Stationen er den anden af de to første stationer, der blev oprettet i Danmark.

I 1848 opførtes bådehus, og den første redningsbåd og raketapparat anskaffedes.

Bådehuset blev ombygget i 1879 og igen i 1890.

Redningsbåden blev fornyet i 1856, i 1886 og sidste gang i 1915.

Redningshuset lå først ved Mærsk, i dag vest for Kulturcenter Tuskær. 

Den gamle redningsstation Tuskjær ved Mærsk
(idag vest for Kulturcenter Tuskær)

I 1936 blev det nuværende hus bygget på Rubyvej.

I 1966 blev redningsbåden inddraget, og stationen fungerede som raket-station, indtil den først i 1970-erne blev nedlagt.


Redningsstationen i dag


I 1979 fik Fjaltring Trans beboerudvalg af Klosterhedens skovdistrikt brugsret over den nedlagte station.

Siden har en gruppe af beboere etableret en udstilling med redningsstationens historie.

I dag passes det af Jørgen Jespersen, Hanne Bune og Kirsten Andersen.

Skoven ejer stadig huset og står for dets vedligeholdelse.

Den er åben 10 – 17 alle dagene i sommerhalvåret.


 © Fjaltring Trans Lokalarkiv