Historien om Fjaltring & Trans

Brugsforening

Det var en naturlig følge af tiden med friskole og forsamlingshus, at der også skulle oprettes en brugsforening.
Det blev der da også nogenlunde samme tid som friskolen og forsamlingshuset blev bygget i Fjaltring, nemlig i 1887.
De første år havde brugsforeningen til huse i forsamlingshuset; men i 1898 blev der bygget en ny bygning til brugsforeningen over for forsamlingshuset, så brugsen nu havde sin egen bygning.
I begyndelsen var det friskolelæreren, der også var uddeler, senere var det Peder Brun, som også havde sin tømrerforretning at passe, så i 1890 blev Kristian Lisby uddeler.

Fjaltring Brugsforening 1910

Fjaltring Brugsforening 1910


Rudolf Lisby, der var den tredie generation Lisby som uddeler i Fjaltring Brugsforening, fortalte i 2011 hele historien til lokalarkivet, som vi efterfølgende udgav i den lille bog.

Her er et lille udsnit af historien.

Kresten Lisby var uddeler fra 1890 til 1921
Han var født på den gamle slægtsgård Sønder Vester Lisby 24.11.1861, som nedbrændte i 1944; men ville i dag have haft adressen Lisbyvej 22. Han var gift med Ane Marie Lisby født 09.02.1865 i Skyttesgaard.

Hvordan det er gået til, at han, som bondesøn og bestemt for landbruget og uden udannelse, kunne blive uddeler er uvist, og man kan da også se på hans underskrift fra 1890, at han ikke er så vant til at skrive. Men han fik efterhånden en sirlig skrift, hvilket der kan ses på regnskaberne.
Han var egentlig emigreret til USA, og der kunne da godt falde en historie af nu og da fra den periode. F.eks. fortalte han, at når de skulle rejse med toget, så sprang de først på, når toget var i gang og sprang af igen, inden det var helt i hold, derved kunne de jo få billig transport. Så vidt jeg ved, arbejdede han med anlæggelse af jernbaner, medens han var derovre.
Han var hjemme på et tidspunkt, og det var da også meningen, han igen skulle til USA, - men under opholdet hjemme blev han kæreste med min bedstemor, så det endte med, at han blev hjemme og blev uddeler.
Jeg husker, han fortalte, at han gerne ville have været i lære i butik som stor dreng; men han var født ind i en landmandsfamilie og havde derfor at rette sig efter det.
Rejsende havde respekt for Kr. Lisby; men han havde det godt med bestyrelsen og var vellidt i det hele taget.

Niels Lisby var uddeler 1. maj 1921 – 1. nov. 1951;  men fortsatte til sin død, 05.10.1963, som uddeler for Foderstoffen, hvilket han også var, før han blev uddeler i brugsen.
Nils Lisby * 17.04.1897  gift med Marianne Kjær *14.05.1895
Min far havde været flere steder, før han blev uddeler. Bl.a. i Korsør arbejderforening, og været soldat i København, og der var han sygehjælper medens Den Spanske Syge var på sit højeste. Han var den ældste af drengene, så det var ikke til diskussion, at han skulle gå brugsvejen.

Rudolf Lisby der var den tredje generation Lisby som uddeler, i perioden1.november 1951 til 1. august 1968. Det var heller ikke til diskussion, at jeg skulle gå brugsvejen. Jeg tjente ved Simon Bukbjerg i fem somre; men kom hjem sommeren efter jeg var konfirmeret og skulle hjælpe med at flytte butikken tilbage i den ombyggede brugs i 1937.
Jeg er født i oktober 1922, har gået i skole i Fjaltring Friskole ved lærer Hansen.

Det mener jeg at kunne huske fra omkring 1927.

Læs resten af historien i bogen
der kan købes på lokalarkivet for 50.- kr

Eller bestilles her:
Fjaltring Brugsforening - tre generationer Lisby som uddelere - 1890-1968

© Fjaltring Trans Lokalarkiv