Historien om Fjaltring & Trans

Vindmøller

1987 rejstes to møller som anpartsmøler i Fjaltring og blev kaldt Fjaltring Vindmøllelav. 

I 1996 øgedes interessen for vindmøller og der blev taget initiativ til at få rejst yderligere tre møller. Efter en del forhandlinger, blev det beslutter, at nedtage de to eksisterende møller og rejse fem nye NIKON møller. 

De nye møller blev rejst i 1997, men det endte med at Fjaltring Vindmøllelav blev opløst og møllerne blev privatejet.

Men konstruktionen blev sådan, at det er tinglyst, at 2 % af overskuddet skal gå til Fjaltring Vindmøllepuljes Bidragspulje. 

Foreninger og andre fællesskaber i Fjaltring og Trans kan hvert år søge til aktiviteter i puljen.


© Fjaltring Trans Lokalarkiv