Historien om Fjaltring & Trans

Kirker

Kirkerne i Fjaltring og Trans ligger i dag tæt på havet, hvilket de formentligt ikke har gjort da de blev bygget for ca. 800 år siden. Man må antage, at de har ligget midt i sognene, altså er der med tiden forsvundet meget land.

Den første præst man kender til er Niels Juel, der virkede her 1523 - 1553. (Se menuen Præster).

Efter at have været uden præst fra 1968, enedes man i 1971 om, at sammenlægge de fire sogne Fjaltring, Trans, Dybe og Ramme til ét sogn i 1971. Samtidig blev Fjaltring Præstegård solgt til Aase og Jan Michel.


I 2008 skete en ny sammenlægning, Der oprettedes et 8-sogns pastorat med distriktsdeling.
Det nye pastorat hedder nu Lomborg-Rom-Dybe-Ramme-Fjaltring-Trans-Vandborg-Ferring Pastorat.
Den kirkebogsførende er præsten bosat i Lomborg.

 
Trans Kirke

Trans Kirke ca. 1920
- med Bovbjerg fyr i baggrunden og fattighuset foran kirken.
Fjaltring Kirke

Fjaltring Kirke 1969 - med præstegården i baggrunden.© Fjaltring Trans Lokalarkiv