Historien om Fjaltring & Trans

Elværk

Fjaltring og omegns Andels Elektricitetsværk.

Den 4. februar 1930 var de beboere i Fjaltring, som havde tegnet sig på tegningslisten, til Fjaltring Elektricitetsværk mødt op til et møde på Fjaltring skole.
Der blev nedsat et udvalg til at gennemføre arbejdet med anlægget:
Sognefoged Ole Jespersen (formand), P. Ruby Ottedal, smedemester Krabbe Kristensen, gdr. Chr. Madsen og gdr. Niels Lisbygd.

Tømrermester Jens Brun fik hovedentreprisen på byggeriet til en sum af kr. 20,000 Kr.
I september 1930 begyndte elværket så at levere strøm til andelshaverne.

Alfred Christiansen blev ansat som elektricitetsværksbestyrer. Han var født og opvokset i Vandborg, og havde en uddannelse som maskinsmed og automekaniker. Han blev senere efterfulgt af sin søn Harald, som så var med til at lukke værket i 1965.

I 1962 begyndte man at gå over til vekselstrøm og bygge transformatorstationer, som man var færdig i 1. august 1965, og så havde elværket udspillet sin rolle som forsyningsenhed til området.

Bygningerne blev solgt til Bent Nissen, der i nogle år drev mekanikker virksomhed her.

Elværket ca. 1945

Elværket 1995
© Fjaltring Trans Lokalarkiv