Historien om Fjaltring & Trans

Fiskeri

Flere steder i Fjaltring drev man fiskeri fra kysten; men det vi kender til, er landingspladserne ved Mærsk (i dag vest for Kulturcenter Tuskær), ved Dybå (i dag lidt nord for høfde Q) og ved redningsvejen (i dag  vest for den gamle redningsstation Tuskjær på Rubyvej).

Landingspladserne var meget afhængige af, hvordan havet havde aflejret sand og grus, som kunne være med til, at gøre det besværligt at komme fri af kysten.

Umiddelbart nord for redningsstationen på Rubyvej blev der omkr. 1. verdenskrig bygget et fiskepakhus. Om vinteren brugte man is fra Krogdal Sø, som jo for længst er gået i havet; men for det meste fik man tøris fra Lemvig Isværk. Mange fisk blev solgt lokalt, men blev også i de år eksporteret fisk, der for det meste blev sendt med jernbanen til Altona ved Hamborg.

På arkivet har vi en ”Protokol for Fjaltring fiskeriforening fra 1899 -1943”
Her kan vi se at foreningen er oprettet februar 1899, og man som det første har indkøbt to bøger – en regnskabsbog og en protokol til 4.25 kr.
Vi kan også se, at der i 1899 var 30 medlemmer, og at nogen har giver 2 kr. andre 1- og 3 kr. i kontingent.
Hvis man skal dømme efter aktive medlemmer kan man her se hvornår fiskeriet toppede


År

Antal medlemmer

Kontingent

1889

30

1 – 3 kr.

1909

56

2 kr.

1919

78

3 kr.

1929

38

2 kr.

1939

23

3. kr.

1943

22

3. kr.

 Landingspladsen ved Krogdal Sø sidst i 1930erne

Fiskersted i Fjaltring

Fiskeri ved Fjaltring


© Fjaltring Trans Lokalarkiv